'λθοι

ἔλθοῑ , ἔρχομαι
ibo
aor opt act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • AREIUS — Argonauta. Orpheus. Λαοδόκος Ταλαὸς καὶ Α᾿ρεΐος, ις̔῾οὶ ἄμωμοι, Η᾿ λθοι Α᾿βαντιάδαι περιώνυμοι, οὕς τεκε Πηρώ …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SISYPHUS — Aeoli fil. qui icum Atticam latrociniis infestaret (unde Ovid. Met. l. 13. v. 32. Quid sanguine cretus Sisyphio, furtisque et fraude simillimus illi.) a Theseo occisus est. Hunc Poetae fabulantur eô supplicii genere apud inferos plecti, ut saxum… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.